Как се прави поръчка

1. След като сте се свързали с нас с помощта на формите за обратна връзка, електронна поща или телефон, ние обработваме вашата заявка и ви изпращаме анкета за разработка на интересуващата ви продукция. За нас е много важно детайлно да разберем вашите изисквания и желания, за да изпълним задачата максимално качествено.

2. След попълване на анкетата, ние ви изпращаме окончателната стойност на проекта и сроковете за неговото изпълнение.

3. При постигане на договореност от страните по сроковете и стойността на проекта, подписваме договор. В София това може да стане лично. Ако се намирате в друг град или държава, ние си обменяме сканирани копия на договора по e-mail и ако е необходимо, изпращаме оригинала по пощата.

4. След подписването на договора, вие заплащате 50 % от стойността на поръчката. Заплащането се извършва по банков път.

5. Ние работим, и в сроковете, указани в договора, ви представяме предварителни скици и варианти на вашия проект.

6. Вие коментирате нашата работа, избирате варианта, който най-много ви е харесал. В съответствие с вашите коментари, ние внасяме в проекта поправки и отново съгласуваме с вас. При необходимост, този етап може да бъде повторен.

7. Вие утвърждавате окончателния вариант на дизайна.

8. Заплащате останалите 50 % от стойността на поръчката.

9. Ние ви изпращаме изходните файлове на вашия проект. В зависимост от изпълнената поръчка – това могат да бъдат векторни файлове (.ai.eps.) и растерни файлове (.psd.jpg.jpeg.TIFF.png), а също .pdf и много други варианти. В съответствие с всяка конкретна задача и вашите желания ние ви изпращаме пълния комплект от файлове за по-нататъшната ви пълна и свободна работа с материала.