Цени

ЛОГО И ФИРМЕН СТИЛ

ЛОГО И ФИРМЕН СТИЛ

Цена

Срок, р. д.

ЛОГО

150 лв

5

ВИЗИТКА

30-40 лв

5

ПАКЕТ «ЛОГО + ВИЗИТКА»

170 лв

5

ПАКЕТ «ФИРМЕН СТИЛ — МАКСИ» — Цялостен фирмен стил:

  • Лого
  • Визитка
  • Фирмена бланка
  • Фирмен плик
  • Фирмена папка

200 лв

7

ПАКЕТ «ФИРМЕН СТИЛ — МИНИ» — Фирмен стил на основата на вече съществуващо Ваше лого:

  • Визитка
  • Фирмена бланка
  • Фирмен плик
  • Фирмена папка

75 лв

5

ИЗГОТВЯНЕ НА РАСТЕРНО ЛОГО

30-40 лв

3

ФИРМЕНА БЛАНКА

20-30 лв

3

ФИРМЕН ПЛИК

20-30 лв

3

ФИРМЕНА ПАПКА

20-40 лв

3

ОБЛОЖКА ЗА CD

20-40 лв

5

БЕЛЕЖНИК А6, А5, А4

20-30 лв

3

ПАКЕТ

20-40 лв

3

В цената на всяка услуга влизат три варианта на дизайна (Вие избирате един от тях), и три поправки на избрания от Вас вариант. Стойността на всяка следваща поправка е равна на 5 лева. Стойността на по-голям брой варианти се договаря индивидуално.

При бърза поръчка цената се увеличава с 30%.

СТРАНИРАНЕ

СТРАНИРАНЕ

Цена

Срок, р. д.

СПИСАНИЯ, КАТАЛОЗИ, БРОШУРИ*

СТРАНИРАНЕ

20 лв

 

Дизайн на корица на списание

40 лв

3

Дизайн на темплейт за страница на каталог, списание

30 лв

3

Дизайн на пилотен брой на списание (Корици, съдържание, увод и две страници)

270 лв

7

КНИГИ

Страниране на 1 страница (текст)

4 лв

 

Страниране на 1 страница (текст + фото, таблици, схеми)

10 лв

 

Сроковете се договарят, в зависимост от обема на работата.

В цената влиза разработката на графичния дизайн и предпечатната подготовка при предоставени от клиента фотоматериали, графики и текстове. Разделителната способност на фотографиите, предоставени от клиента трябва да бъде не по-малко от 300 dpi. Логото и фирмените шрифтове при необходимост също се предоставят от клиента. При липсата на фотоматериали от клиента, ние ще подберем подходящите за проекта картинки или фотоматериали от фотобанките (6 лева/брой плюс стойността на самите фотоматериали).

В цената влизат три поправки на съгласувания с Вас вариант. Всяка следваща поправка е равна на 5 лева.

При бърза поръчка цената се увеличава с 30%. 

ПЕЧАТНА РЕКЛАМА

ПЕЧАТНА РЕКЛАМА

Цена

Срок, р. д.

ЛИСТОВКИ, ФЛАЕРИ   

Листовка едностранна А6, А5

30 лв

5

Листовка двустранна А6, А5

40 лв

5

Листовка едностранна А4, А3

50 лв

5

Листовка двустранна А4, А3

70 лв

5

БУКЛЕТИ*

Буклет А5 (в разгърнат вид) 1 сгъване

50 лв

5

Буклет А5 (в разгърнат вид) 2 сгъвания

70 лв

5

Буклет А4 (в разгърнат вид) 1 сгъване

70 лв

5

Буклет А4 (в разгърнат вид) 2 сгъвания

100 лв

5

Буклет А3 (в разгърнат вид) 1 сгъване

80 лв

5

Буклет А3 (в разгърнат вид) 2 сгъвания

120 лв

5

КАЛЕНДАРИ

Джобен календар (70x100 мм)

20 лв

5

Тримесечен календар —разработка на дизайна на шапката (шпигел)

50 лв

5

Едностраничен календар

60 лв

7

Многостраничен календар

40 лв

7

РЕКЛАМНИ МОДУЛИ

Рекламен модул във вестник, списание (А5, А6 и по-малко)

20-40 лв

3

Рекламен модул във вестник, списание (а4, а3)

60-80 лв

5

*При изготвянето на индивидуален дизайн на буклета, цената и сроковете се договарят, в зависимост от обема на работата.

В цената влиза разработката на графичния дизайн и предпечатната подготовка при предоставени от клиента фотоматериали, графики и текстове. Разделителната способност на фотографиите, предоставени от клиента трябва да бъде не по-малко от 300 dpi. Логото и фирмените шрифтове при необходимост също се предоставят от клиента. При липсата на фотоматериали от клиента, ние ще подберем подходящите за проекта картинки или фотоматериали от фотобанките (6 лева/брой плюс стойността на самите фотоматериали).

В цената влизат три поправки на съгласувания с Вас вариант. Всяка следваща поправка е равна на 5 лева.

При бърза поръчка цената се увеличава с 30%. 

МЕНЮТА, ВИНЕНИ И КОКТЕЙЛНИ ЛИСТА

МЕНЮТА, ВИНЕНИ И КОКТЕЙЛНИ ЛИСТА

Цена

Срок, р. д.

КЛАСИЧЕСКИ ФОРМАТ НА МЕНЮ (МНОГОСТРАНИЧНО)   

Първата и последната страница и две вътрешни страници

120 лв

10

Каждая последующая страница

20 лв

 

МЕНЮ ОТ ЕДИН ЛИСТ

(А4, А3, може да бъде под формата на буклет или лист, може да се използва като подложка на масата)

Едностранно А4, А3

40 лв

5

Двустранно А4, А3

60 лв

5

Меню-буклет А4 (в разгънат вид) 1 сгъване

70 лв

5

Меню-буклет А3 (в разгънат вид) 1 или 2 сгъвания

80-120 лв

5

Поправки в менюто за повторен тираж, по наш проект, 1 стр.

5 лв

 

При поръчка на основно меню при нас, получавате 30% ОТСТЪПКА за дизайна на листа с вината и коктейлите, и на други тематични видове менюта. 

При нестандартни форми и размери— цената се договаря индивидуално.

В цената влиза разработката на графичния дизайн и предпечатната подготовка при предоставени от клиента фотоматериали, графики и текстове. Разделителната способност на фотографиите, предоставени от клиента трябва да бъде не по-малко от 300 dpi. Логото и фирмените шрифтове при необходимост също се предоставят от клиента. При липсата на фотоматериали от клиента, ние ще подберем подходящите за проекта картинки или фотоматериали от фотобанките (6 лева/брой плюс стойността на самите фотоматериали).

В цената влизат три поправки на съгласувания с Вас вариант. Всяка следваща поправка е равна на 5 лева.

При бърза поръчка цената се увеличава с 30%. 

ОПАКОВКА

ОПАКОВКА

Цена

Срок, р. д.

РАЗРАБОТКА НА ЕТИКЕТА

Основен проект

80-100 лв

10

Всеки следващ етикет от същата стокова линия

50-70 лв

5

В цената влиза разработката на графичния дизайн и предпечатната подготовка при предоставени от клиента фотоматериали, графики и текстове. Разделителната способност на фотографиите, предоставени от клиента трябва да бъде не по-малко от 300 dpi. Логото и фирмените шрифтове при необходимост също се предоставят от клиента. При липсата на фотоматериали от клиента, ние ще подберем подходящите за проекта картинки или фотоматериали от фотобанките (6 лева/брой плюс стойността на самите фотоматериали).

В цената влизат три поправки на съгласувания с Вас вариант. Всяка следваща поправка е равна на 5 лева.

При бърза поръчка цената се увеличава с 30%. 

ВЪНШНА РЕКЛАМА

ВЪНШНА РЕКЛАМА

Цена

Срок, р. д.

ПЛАКАТИ, АФИШИ, ПОСТЕРИ (А4, А3, А2, А1)

Обикновена композиция, текст, 1 изображение

40 лв

3

Сложна композиция (много детайли, няколко изображения)

80 лв

5

ЛАЙТБОКС, БИЛБОРД, БАНЕР, БРАНДМАУЪР, ПАНЕЛ-КРОНЩАЙН, ПИЛОН и т. н.

(В зависимост от сложността и размера)

60-160 лв

7

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛКА

30 лв

3

В цената влиза разработката на графичния дизайн и предпечатната подготовка при предоставени от клиента фотоматериали, графики и текстове. Разделителната способност на фотографиите, предоставени от клиента трябва да бъде не по-малко от 300 dpi. Логото и фирмените шрифтове при необходимост също се предоставят от клиента. При липсата на фотоматериали от клиента, ние ще подберем подходящите за проекта картинки или фотоматериали от фотобанките (6 лева/брой плюс стойността на самите фотоматериали).

В цената влизат три поправки на съгласувания с Вас вариант. Всяка следваща поправка е равна на 5 лева.

При бърза поръчка цената се увеличава с 30%. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Цена

Срок, р. д.

ПРЕЗЕНТАЦИИ POWERPOINT

Шаблон (Първи и последен слайд + шапка за вътрешните слайдове)

30 лв

3

Попълване на 1 вътрешна страница POWERPOINT (В зависимост от сложността и използваните ефекти)

6-10 лв

 

ПРОЕКТ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ (ФОРМАТ PDF)

Разработка на дизайна (първа и последна страница + 1 вътрешна информативна страница)

90 лв

5

Всяка следваща страница

20 лв

 

В цената влиза разработката на графичния дизайн и предпечатната подготовка при предоставени от клиента фотоматериали, графики и текстове. Разделителната способност на фотографиите, предоставени от клиента трябва да бъде не по-малко от 300 dpi. Логото и фирмените шрифтове при необходимост също се предоставят от клиента. При липсата на фотоматериали от клиента, ние ще подберем подходящите за проекта картинки или фотоматериали от фотобанките (6 лева/брой плюс стойността на самите фотоматериали).

В цената влизат три поправки на съгласувания с Вас вариант. Всяка следваща поправка е равна на 5 лева.

При бърза поръчка цената се увеличава с 30%. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Цена

ОБРАБОТКА НА ФОТОГРАФИИТЕ 

СТАНДАРТНА ОБРАБОТКА НА ФОТОГРАФИИТЕ (подобряване на цвета, контрастността на снимката, премахване на „червени очи“, кадриране) — Безплатно за проект, изготвен при нас

12 лв

Лек ретуш на лицето (едно лице)

6 лв

Професионален ретуш (за корица на каталог, списание)

40 лв

Монтаж на изображенията (в това число скрепване на панорамата) или детайли (1 граница или обект)

20 лв

Замяна на фона

12 лв

Премахване на дата и други малки обекти

4 лв

ТЪРСЕНЕ НА СНИМКИ В ИНТЕРНЕТ

6 лв

НАБОР НА ТЕКСТ

5 лв

ИЗГОТВЯНЕ НА СХЕМИ И ГРАФИКИ

10-30 лв

РИСУВАНЕ НА КАРТА

8 лв

*Цените за набор на текст са посочени за 1 стандартна страница, равна на 1800 знака с интервалите. Прави се само за създадени при нас проекти.